Disclaimer

Deze website heeft het doel informatie te geven over de Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind, onze doelstellingen en algemene informatie duurzame energie. De informatie op deze website wordt met zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Dit proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze internetsite.

Bepaalde artikelen op deze website verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Meerwind draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Coöperatieve Windenergie Vereniging Meerwind U.A. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Meerwind uit. Daarbij dient onder meer gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website is geheel voor eigen rekening en risico. Meerwind sluit tenslotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan en/of is veroorzaakt als gevolg van fouten en/of grove opzet van medewerkers en vrijwilligers van Meerwind.


Privacyverklaring

Over Meerwind
De Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind produceert groene elektriciteit voor circa 2.400 huishoudens met onze drie windturbines langs de A4 bij knooppunt Burgerveen. Ruim 1000 leden tonen hun betrokkenheid bij dit doel.


Privacy regelgeving
In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) én simpelweg om transparant te zijn naar onze leden informeren we u welke gegevens wij opslaan, bewaren en gebruiken.


Doel van de bewaarde gegevens
Wij bewaren gegevens voor verschillende doeleinden:
1. Het versturen van informatie, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief
2. Het jaarlijks innen van lidmaatschapscontributie
3. Het verlenen van toegang tot het beveiligde deel van onze website ‘MijnMeerwind’
4. Het administreren van leningen, indien van toepassing

Bewaarde gegevens
Verzamelde gegevens van formulieren
Via onze contactformulieren verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Datum van begin lidmaatschap
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geboortedatum (niet verplicht)
 • IBAN (voor contributie inning)

Door het aanmelden als lid gaat u akkoord met het opslaan van deze gegevens.


Regels met betrekking tot de bewaarde gegevens

 • Wij delen géén gegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • Voor het goed functioneren van onze coöperatie (daar hoort dus ook het bijhouden van het ledenbestand bij) is het nodig om over bepaalde gegevens te beschikken. Dit proberen we tot het minimaal noodzakelijke te beperken.
 • De bewaartermijn hangt af van de soort data:
 • Verwijderde ledengegevens worden maximaal twee jaar bewaard.
 • Voor financiële gegevens zoals leningen wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Rechten met betrekking tot de bewaarde gegevens

 • Recht op inzage van de gegevens
 • Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of fout verwerkt, dan passen wij deze aan op verzoek
 • Recht op het indienen van een klacht: u kunt een klacht indienen via Autoriteit Persoonsgegevens
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: op uw verzoek zullen we uw gegevens niet meer gebruiken.

U kunt hiervoor een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of het contactformulier op de website gebruiken.

Beveiliging van bewaarde gegevens
Meerwind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Contactgegevens
Bij vragen over opslag en gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen met de volgende bestuursleden:

Voorzitter Lex Mooiweer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Joost Rijlaarsdam Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie Mark Lucassen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beeldrechten

Alle beelden op deze website zijn eigendom van Meerwind en auteursrechtelijk beschermd.

Reproductie, kopieren, verspreiding, aanpassen of enigerlei ander gebruik van deze bronbestanden is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, (Meerwind).

Voor gebruik van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de vereniging via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Indien u vragen heeft over de disclaimer, privacy statement of beeldrechten, kunt u contact opnemen door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

↑ Top